Connect
To Top

DNA-Test Avslöjar Bästa Dieten För Dig – Personligen

En studie vid Lunds universitet visar att intresset för genetiska tester, som visar vad vi ska äta och inte, växer i popularitet. Med en tops kan du enkelt göra ett gentest, direkt i hemmet, och skicka iväg för detaljerad analys som avslöjar bästa dieten för dig personligen. Överraskande tre av fyra är beredda att göra det genetiska testet.

Chansen att få individuella råd om hur just du ska äta överväger bristerna med dagens gentester för de flesta, skriver Den Nationella Forskningsportalen. Jennie Ahlgren, etiker, gjorde en enkät där 1000 människor intervjuades om åsikterna kring genetiska tester för att få fram individuellt skräddarsydda dieter. Många tillfrågade är nyfikna på resultatet.

”73 procent var positiva till att göra ett gentest och få personliga kostråd, det var överraskande många” berättar Jennie Ahlgen. ”Många är trötta på att det ständigt kommer nya modedieter och de flesta upplevde kostråd baserade på deras egna gener som var mer tillförlitliga”. Enkäten gjordes för en doktorsavhandling: Personaliserad nutrition och etik – en empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull.

Intressant är att resultat inte verkar påverkas av huruvida man är frisk eller sjuk, men samtidigt är många intervjuade oroliga över hur gentesterna påverkar samhället i stort. Många finner det olustigt att till exempel arbetsgivare kan få tillgång till informationen, eller att endast personer som har råd får möjlighet att ta del av och nyttja gentester.

”I mitten av 200-talet fanns det ett antal företag som sålde gentester och gav personliga kostråd, nu har några av dem slutat till följd av kritiken. Men de är beredda att starta igen, när de har mer forskning till stöd. Troligtvis kommer vi få ett samhälle där allt fler gentestar sig i framtiden”, berättar Jennie Ahlgren.

1 Comment

  1. Pingback: DNA-Test Avslöjar Bästa Dieten För Dig – Iron Man Magazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kost