Connect
To Top

Gör Ryggen Massiv Med Oldschool-Stilad T-Bar Row

T-bar row är snarlik framåtböjd stångrodd, fler tycker att det kan vara enklare att hitta rätt hållning i T-bar row vilket gör det lättare att fokusera på de primära musklerna du tränar. Liksom vanlig stångrodd belastar t-bar lats, teres major, infraspinatus, rhomboiderna och traps, vilket gör övningen till ett bra tillskott i arsenalen.

Det finns ett par varianter, men alla är i princip snarlika i utförande och belastar i stort sett samma muskelgrupper, det som skiljer mest är att du vissa moment antagligen har lättare att behålla hållningen utan anmärkningsvärd ansträngning.

T-bar stående med skivstång och roddhandtag. De flesta gym har idag en ställning eller utrustning som du kan fästa en skivstång i, så att den ena änden sitter fast mot golvet. Det går att utföra övningen alldeles utmärkt med bara ett rodd-handtag från kabelmaskinerna runt skivstången. Tänk på hållningen och framför allt kontakten med ryggen.

T-bar i maskin. Vissa gym har en maskin som är gjord enbart för t-bar.  Här har du möjlighet att ro med både överhands- och underhandsfattning. Skillnaden är att du vid underhandsfattning belastar biceps och traps något mer, framför allt i slutet av rörelsen.

T-bar mot en lutande bänk. Ibland hittar man maskiner för detta, men om det inte finns det så kan du hitta tillbehör från olika kabelmaskiner som gör att du med en lutande bänk kan ro en skivstång framför och under dig. Genom att du inte längre behöver tänka på hållningen, kan du lägga starkare vikt vid ryggen. Dock kan det hämma andningen något om du kör med tunga vikter då bröstkorgen trycks mot bänken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bodybuilding