Connect
To Top

Hur Mycket Protein Borde Atleter Egentligen Äta?

Den rekommenderade mängden protein, som ligger runt 0,8 gram per kilo kroppsvikt, är alldeles för låg. Samtidigt vill allt annat än opartiska kosttillskottproducenter uppmuntra oss att äta mer. Hur mycket protein borde man som högpresterande motionär eller atlet egentligen äta?

Personer som tränar hårt, med hög intensiv, behöver minst 1,5 gram protein per kilokroppsvikt. Mer protein är kanske inte lika farligt som man tidigare trott. Frågan är huruvida mer protein är nödvändigt. Kastar kroppsbyggarna som konsumerar mycket proteintillskott pengarna i sjön?

Kevin Tipton från University of Stirling konstaterade i en översiktsstudie (review) att de allra flesta atleter inte behöver mer än 1,5 gram protein per kilo kroppsvikt varje dag. Men att öka proteinintaget bortom denna mängd kan ha positiva effekter på kroppskompositionen, eftersom det främjar fettminskning, och gör det dessutom lättare att behålla muskelmassa.

Spekulationerna är gällande att extremt högt proteinintag, vilket anses vara 1,5-2 gram per kilo kroppsvikt, kan skydda högpresterande atleter mot skador. Detta bottnar i att människan tidigare i historien – före jordbrukets intågande i den mänskliga tillvaron – mestadels levde på kött. Enligt Tipton är våra gener rentutav programmerade för ändamålet och fysiskt aktiva stenåldersmänniskor konsumerade stora mängder protein. Högpresterande atleter, däribland kroppsbyggare, kan därför med gott samvete äta mer protein än vad som är rekommenderat.

Referenser:
Proceedings Nutrition Society, 70: 205–214

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Träning