Connect
To Top

Kaffe Och Ökad Efterförbränning – Sant Eller Falskt?

Många tränande dricker kaffe på morgonen, före powerwalk eller fastande morgonträning, men få dricker kaffe efter själva styrketräningspasset. Ny forskning ger oss en anledning att dricka kaffe även efter träning – det ökar nämligen förbränningen av kroppsfett.

Denna studie har publicerats av The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness och försökspersonerna som studerades var atleter. Forskarna undersökte om kaffe kan öka kaloriförbrukningen efter styrketräning och därmed påverka fettförbränningen positivt.

Syreförbrukning mättes för att kartlägga studiedeltagarnas kaloriförbrukning efter träning. Detta kallas även för efterförbränning eller rätt och slätt EPOC som är en förkortning för excess post-exercise oxygen consumption. En grupp mellan 18 och 32 fick utföra en serie övningar till utmattning. Vid ett pass konsumerade subjekten 6 mg koffein per kilo kroppsvikt och vid ett annat tillfälle användes istället placebo. Vad blev effekten på förbränningen efter träning?

Antalet extra kalorier som förbrändes var ungefär 27 – en siffra som är statistiskt signifikant men som inte är tillräckligt stor för att göra en verklig skillnad i praktiken. Men det finns en annan intressant fördel, som studieresultatet indikerar, och det är att en större andel av kalorierna kom från kroppsfett snarare än inlagrade kolhydrater (kolhydrater lagras som glykogen inuti muskler) med koffein.

Vad säger detta om kaffe efter träning för ökad efterförbränning? Ibland är små detaljer som dessa bidragande krafter för långsiktiga resultat, men ibland är det mest hårklyverier. Uppenbarligen är mängden extra kalorier som förbrändes ganska sparsmakad men faktumet att en större del kalorier kom från kroppsfett är intressant. Hur relevant detta är praktiskt sett är emellertid oklart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Deff