Connect
To Top

Testosteronterapi Och Cancer

En ny studie har undersökt en av riskerna med androgen hormonterapi, nämligen att höjda testosteronnivåer ökar tillväxt av prostatacancerceller. Är det verkligen sant?

Senaste 70 åren har läkare använt hormonterapi för att sänka testosteronnivåerna på prostatacancerpatienter för att mota sjukdomen. Antagandet har varit att eftersom metoden har visat sig fungera så är det logiskt att höjda testosteronnivåer göder cancertumörer. Ny information utmanar denna uppfattning. Faktum är att en liten studie har visat att det går att förstöra prostatacancerceller med androgen hormonbehandling med just testosteron.

För några månader sedan publicerade The Journal of Urology en undersökning på 52 579 män diagnosticerade med prostatacancer. 574 män hade tidigare genomgått hormonterapi med testosteronpreparat. Läkarna bakom studien beskriver upptäckten som viktig för män som överväger risker och fördelar med testosteronbehandling, mot bland annat prostatacancer.

En separat pilotstudie som har publicerats i Science Translational Medicine undersökte en grupp prostatacancerpatienter som verkade vara resistenta för androgen hormonterapi. Gruppen fick tre 28-dagars cykler med testosteron och två veckors kemoterapi. 14 män deltog i studien och hälften hade tumörer som krympte upp till 50 %. Den andra halvan upplevde inga förbättringar under undersökningen. Kanske är testosteronterapi inte så farligt trots allt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Artiklar