Connect
To Top

Träning Förhindrar Hjärnans Förmåga Att Uppleva Stress

Forskning inom träningens effekter på hjärnan har gjort stora framsteg. Nya uppgifter pekar på att träning inte bara reducerar ångest, och förstärker upplevelsen av lycka, utan bidrar med fler neuroner i hippocampus – den del av hjärnan som reglerar ångest.

Neuroner är detsamma som nervceller. Nervceller är viktiga för att överföra och ta emot så kallade nervimpulser. Nervceller och nervimpulser återfinns i hjärnan, men kallas då hjärnceller, även om neuroner förekommer i olika tappningar för olika funktioner i den mänskliga kroppen.

Eftersom unga neuroner är mer lättillgängliga än mer mogna neuroner borde träning rent logiskt resultera i mer ångest och inte mer. Men en ny studie, utförd av Timothy Schoenfeld från Princeton University med kollegor, avslöjar att träning även stärker mekanismen som hindrar dessa hjärncellar att aktiveras eller åtminstone hämmar aktivering av hjärncellerna.

Teamet observerade att möss, som hade drillats till regelbunden träning, upplevde minskade stressnivåer när man utsattes för kallt vatten. Mössens hjärnor visade en signifikant peak av aktivitet av neuroner, som influerar stress  i den del av hjärnan som kallas för hippocampus.

Forskningen visar att hjärnceller och regioner av hjärnan viktiga för reglering av ångest kan hjälpa forskare att förstå och behandla människor drabbade av ångestorienterade sjukdomar. Man upptäckte att löpning förhindrar aktivering av nya neuroner som respons till stress. Hos stillasittande eller mindre aktiva möss aktiverades nya neuroner i hippocampus. Men efter sex veckors löpning mer eller mindre försvann stressens aktivering av nya och gamla neuroner.

Slutsatsen man kan dra av data från denna intressanta forskning är att träning, och då löpning i synnerhet, förbättrar hjärnans förmåga att reglera stress genom lokala mekanismer i centrala hippocampus – den del av hjärnan som ansvarar huruvida vi upplever känslor av ångest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Forskning