Connect
To Top

Fingrar Kan Vara Kopplade Till Atletisk Framgång

Genetiska förutsättningar främjar utveckling av muskler, skelett, nerver och hormoner som är viktiga för atletisk framgång. Variationer avgör muskelkraft, uthållighet och spatial förmåga. Ett sätt att förutspå en persons potential är att mäta fingrarnas längd.

Personer med relativt långa fjärde fingrar (lägre 2D:4D-ratio) tenderar att vara bättre atleter, anser forskarna. Temple University jämförde den fördelaktiga Hox-genen, som påverkar förutsättningar för atletisk prestationsförmåga, och jämförde 2D med 4D (andra och fjärde fingret) för att analysera huruvida ratio mellan fingrarna påverkar framgång inom idrotter.

I undersökningen jämförde man 2D:4D av 92 NCAA-atleter med 138 motionärer  Ratio, med längst till högst, bland deltagarna var amerikansk fotboll, gymnastik, fotboll, motionärer och forskarteamet. Konceptet är intressant, och kan innebära nya möjligheter att mäta potential. Men mer forskning behövs om vi ska urskilja indikationer på atletisk potential inom olika idrotter.

Referenser:
Journal Strength Conditioning Research 25: 1085-1088

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Träning