Connect
To Top

Ökad Produktivitet Med Effektiv Träning På Arbetstid

Har du en förslagslåda på jobbet? Att få genomföra fysisk aktivitet, så som träning, på arbetstid kan leda till ökad produktivitet visar en studie genomförd av forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet som publicerats i Journal of Occupational and Environmental Medicine. Så lägg ditt förslag på lådan redan idag!

Studien visar att du kan nå högre produktionsnivåer i ditt arbete, om du kan få tid till att träna på arbetstid. Samma produktionsnivåer med färre arbetstimmar innebär en ökad produktivitet, samtidigt som du kan dra nytta av alla andra hälsofördelar träning ger.

Ulrica von Thiele Schwarz vid Psykologiska institutionen är en av forskarna.

 – Den ökade produktiviteten kan dels bero på att man åstadkommer mer de timmar man är på arbetet, kanske på grund av bättre ork, dels på att mindre arbetstid går åt till sjukfrånvaro, säger Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson, forskarna bakom studien

I studien fick två arbetsplatser inom en tandvårdsorganisation ägna 2,5 timmar varje vecka åt fysisk aktivitet, fördelat på två tillfällen. En annan grupp fick samma minskning av arbetstiden men utan obligatorisk träning och en tredje grupp hade kvar sin ordinarie arbetstid, 40 timmar per vecka.

De som tränade visade förbättringar i produktivitet – de upplevde själva att de åstadkom mer på arbetet, hade en ökad arbetsförmåga och var mindre sjuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Forskning