Connect
To Top

Är Du Smalfet? Då Riskerar Du Att Drabbas Av Diabetes

Smalfet kan framstå som ett komiskt begrepp. Men faktum är att denna kroppskomposition kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Smalfeta personer har högre risk att få diabetes, hjärtsjukdomar och för tidig död. Det visar senaste forskningen.

En ny rapport av Mayo Clinic, som är en medicinsk forskningsgrupp baserad i USA, önskar en ny definition av övervikt och fetma som är baserad på kroppsfett istället för kroppsvikt. Detta med anledning av hälsoriskerna med en kroppskomposition med för mycket kroppsfett.

I rapporten, som är publicerad i Progress in Cardiovascular Diseases, pekar forskarna ut ett växande problem med personer som har en normal kroppsvikt men hög andel kroppsfett. Det är alltså inte bara överviktiga, utan även smalfeta personer, som riskerar att drabbas av diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och för tidig död. Att vara “smal” kan vara minst lika ohälsosamt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kost