Saker att tänka på om du ska byta fönster

Om du vet med dig att det snart är dags att göra ett byte av fönster i ditt hus, så finns det en del saker att tänka på. Om du ska byta fönster i Västerås, så kan du ju med fördel anlita bra hjälp via Mockfjärds. En viktig sak i det hela, det är ju att välja rätt sorts fönster. Om du har ett äldre hus till exempel så är det ju bra att skippa allt för moderna fönster, i utseendet. De kan ju vara moderna ändå med rätt energimärkning och allt det där. Sen var det ju om fönstren i sig ska ha vissa funktioner. Det är ju alltid trevligt att kunna öppna dem, men ska det göras utåt eller inåt?

Andra saker att tänka på

Det finns även en massa olika funktioner på olika fönster idag. Det är allt från inbrottsäkra till bullersänkande och så vidare. Du bör även se till att ha koll på detta med de olika värden som finns på fönster idag. Det är ju nämligen så att nya fönster har en certifiering med energimärkningen EQ Fönster. Det är en varudeklaration för fönstrets energiprestanda. Då kan du se vad ett fönster har när det kommer till dess U-värde, LT-värde, lufttäthet och G-värde.

Dessa olika värden står för olika saker så som värmemotstånd, dagsljustransmittans, hur lufttätt det är samt vad det har för solenergitransmittans. 

Fundera även på vad dina fönster ska vara i för material. Ett vanligt fönster idag är pvc fönster, men det finns även andra. 

16 Feb 2022