Vad är egentligen fitness?

Det här med att definiera vad fitnesss är, det är förvånansvärt få som försökt ge sig på det. Det finns inte heller ett direkt bra svenskt ord för det. Fitness är ju det engelska ordet liksom. Om man ser till vad det är områden som fitness defineras inom så är det tre stycken.

Fitness defineras genom tre områden

Det första området är det som handlar om allmänna fysiska färdigheter. Det är då alltså kondition, uthållighet, styrka, flexibilitet, kraft, hastighet, koordination, smidighet, balans och precision.

Den som tränar fitness kan testa kosttillskott från Fitline.

Det andra området inom fitness är en individs förmåga att prestera i slumpvis valda uppgifter i förhållande till andra individer. Detta kan vara vad som, att springa, hoppa, kasta, lyfta med mera.

Det tredje området handlar om kroppens tre motorer eller vad man ska kalla det. Första är verksam under övningar med måttlig effekt som varar upp till flera minuter. Den tredje är verksam under övningar med låg effekt som varar över flera minuter. De första två är anaeroba och den tredje är aerob.

Alla dessa tre områden är lika viktiga. Så vad kan man då säga om fitness? Jo att det är 

förbättrad arbetsförmåga under olika tidsintervaller och för varierade uppgifter. Men att ändå definiera eller koka ner det till mindre än så är inte så lätt.

Kanske ska låta det vara vid det, så att säga och bara träna det och vara nöjd med att det finns iaf engelsk beskrivning på det. 

24 Sep 2019