Vill du göra en neuropsykiatrisk utredning?

Funderar du på om du har en neuropsykiatrisk nedsättning av något slag? Då kan det vara bra att göra en så kallad neuropsykiatrisk utredning. Denna kan du som vuxen göra privat, för att snabbt få svar. Annatrs kan du även gå via din vårdcental. Även barn kan göra en neuropsykiatrisk utredning. Denna är vanligt att man gör hos BUP, men det går även här att få det privat för att slippa långa vårdköer. 

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

Denna utredning är helt enkelt en iagnostisk process som används för att undersöka och bedöma en persons neuropsykiatriska funktioner, det vill säga hur hjärnan fungerar i förhållande till beteende, inlärning, emotionell reglering och social interaktion. Det man vill med utredningen är att få fram om det finns några a neuropsykiatriska störningar eller funktionshinder, såsom ADHD, autism, inlärningssvårigheter, Tourettes syndrom, demens, hjärnskador eller andra neurologiska sjukdomar.

Ofta så kan du som vuxen misstänka att du lider av något, men inte vet exakt vad. Samma med att du kanske misstänker att ditt barn har något av detta. 

En diagnos kan vara bra att få

Det kan underlätta en hel del att få en diagnos. Dels för att få en bättre förståelse för dig själv eller ditt barn, dels för att det kan göra att du kan få rätt hjälp och ibland även mediciner. Vill du göra en privat utredning så kan du göra det via Familjemottagningen om du vill!

12 May 2023